דוגמאות לחברות בהן הובלתי תהליכי מיתוג

דוגמאות לחברות בהן הובלתי תהליכי מיתוג

חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים, מפעל לייצור דשנים לחקלאות (ונוספים לתעשייה) "סבל" רבות מתפיסתו כמפעל מזהם, תפיסה אשר העיבה רבות על מוצריו בארץ וגם בחו"ל. שנים רבות פעל המפעל ללא תהליך מיתוג מובנה, באופן זה לא ניתן היה לייצר בתוך הארגון נאמנות למפעל כ"מותג" ולא התנהגות ארגונית הנאמנה לערכי המותג (שלא הוגדרו) התהליך היה רחב ועמוק ובשיתוף עם הנהלת המפעל היווה התהליך גם טריגר לניטרול התנגדויות בקרב העובדים.

המטרה
 • הגדרת ערכי המותג, עיצוב חזון המפעל
 • הגדרת השפה המילולית והחזותית
 • הגדרת ההתנהגות המותגית המחייבת את כל המייצגים אותו, בתוך הארגון ומחוצה לו.
התהליך
 • ישיבות מנהלים - גיבוש תפיסת המותג
 • ישיבות עם עובדי המתקנים – זיהוי צרכים, נאמנויות, התנגדויות.
 • סקרים פנימיים וחיצוניים
 • גיבוש ערכי המותג כמופיע מעלה, עד גיבוש לוגו חדש, שינוי השם (מחיפה כימיקלים ל"חיפה")
 • עיצוב החזות המותגית מלוגו חדש, סיסמא חדשה, דרך שילוט פנים מפעלי, בגדי העובדים, כל חומרי הקד"מ – ברושורים, כרזות ועוד, ועד הפרסום במדיה המקצועית
 • הטמעה פנים ארגונית בקרב העובדים והמנהלים
 • ניהול הטמעת החזות התדמיתית בשילוט, ביגוד עובדים, מוצרי קד"מ ובפרסום
פלרם
מפעל פרלם –רמת יוחנן משווק את מוצריו בעולם. הייצור מתבצע במספר מפעלים, באנגליה ובארה"ב. ובמזרח. בשלב בו נקראתי להוביל תהליך של רענון המותג רכשה פלרם שני מפעלים באנגליה אשר ייצרו את המוצרים תחת מותג מקומי, ובארה"ב-פנסילבניה פעל מפעל תחת השם "סנטף" שהוא שם אחד המוצרים ושווק תחת שם זה ולא תחת השם פלרם.

המטרה
 • רענון ומתן אחידות להגדרת ערכי המותג, עיצוב חזון המפעל כמותג
 • הגדרת השפה המילולית והחזותית
 • הגדרת ההתנהגות המותגית המחייבת את כל המפעלים והשיווק בכל העולם.
מותג בינלאומי נחשף ברחבי העולם בפרסומים, תערוכות, אינטרנט ועוד. שפה מותגית אחידה הינה בעלת חשיבות רבה לעוצמת המותג הבינלאומי.
בנוסף התהליך עצמו היווה חלק מהכלים להווצרות נאמנות לפלרם (בקרב עובדי המפעלים באנגליה ובקרב עובדי המפעל בארה"ב)

התהליך
 • ישיבות מנכ"ל ומנהלי השיווק – גיבוש תפיסת המותג
 • ישיבות וידיאו קונפרנס עם מנהלי המפעלים בעולם – זיהוי צרכים, נאמנויות, התנגדויות.
 • גיבוש ערכי המותג כמופיע מעלה, עד גיבוש לוגו חדש, שינוי השם (מחיפה כימיקלים ל"חיפה")
 • ליווי עיצוב החזות המותגית (מול מעצב תדמיות חיצוני) מלוגו חדש, סיסמא חדשה, דרך שילוט פנים מפעלי, כל חומרי הקד"מ – ברושורים, כרזות ועוד, ועד הפרסום במדיה המקצועית- הטמעה פנים ארגונית בקרב העובדים והמנהלים במפעלים בארץ ובעולם (הרצאות באנגליה, ארה"ב ובישראל)
דוגמאות נוספות לחברות בהן הובלתי תהליכי מיתוג