בניית האסטרטגיה השיווקית

בניית האסטרטגיה השיווקית

רק לאחר גמר איסוף המודיעין המשרטט את מיקומו המדויק של המוצר וניתוח הממצאים המראה את ההתכנות העסקית הטמונה במוצר, ניתן לייצר אסטרטגיה שיווקית יישומית ויצירתית, והדגש כאן הינו על יצירתיות.

ניתוח הממצאים
כמות המידע וניתוחו, יכולים להיות רבים ומעמיקים, אך אם אין בידינו היכולת והידע להופכם ל"קרדום לחפור בו" לא עשינו דבר ונשארנו ברמת הדיון האקדמי. כמו בכל אמנות לחימה, כך גם באמנות הלחימה השיווקית, עלינו להיות מיומנים בארסנל גדול של כלים, בכדי שנוכל לבחור מהם את הכלי המתאים ביותר לטקטיקה בה בחרתי לתקוף, מיומנות רוכשים בשנים של אימונים, ברכישה ובהכרות עם כלי השיווק ובהתעדכנות מתמדת בכלים החדשים והרלוונטיים. 

השיווק ברשת
ירת השיווק האינטרנטית הפכה להיות זירת השיווק העיקרית. הכפר הגלובלי מחייב כיום ידע מעמיק ונרחב בזירה שגבולותיה נעלמו והיא למעשה חסרת גבולות. כל צרכן של מוצר, יהיה מוצר קטן או גדול, זול או יקר, כל צרכן נחשף כיום למאות אלפי מתחרים, הן במעגל המיידי והן במעגל הגלובלי, וכולם בנגישות מדהימה. אולם כולם יודעים את סוד "זירת השיווק הוירטואלית". כלי השיווק האינטרנטיים התווספו לארסנל הכלים שהיה קיים עד כה, ובחלקם הפכו לא רלוונטיים. 

כאן באה לידי ביטוי יכולת התכנון האסטרטגי, הנשענת על ידע במגוון הנושאים והנסיון בתחומים רבים, החשיבה היצירתית, החשיבה מחוץ לקופסא, היכולת להפתיע את המתחרים, היכולת להגיע אל שוק המטרה קרוב יותר, היכולת להשפיע על הצריכה, היכולת להיות לעיתים גמיש במוצר ולהתאימו לצרכי השוק, היכולת להתחדש ולהביא בשורה חדשה. בחיפוש אחרי כל אלה טמונה הצלחת השיווק כמו גם בחידוד המסרים המבדלים, החזותיים והמילוליים, באיתור דרכי ההגעה ללקוח, הטיפול במופע הקוהרנטי, החל מהאריזות, דרך נקודות המכירה, הקד"מ, האינטרנט והפרסום ועוד. 

לשם יישום כל אלה צריך להיות 360 מעלות מקצוען. את זאת אני מביא עימי.

השלב הקודם: למידה, ניתוח ואיפיון
השלב הבא: ליווי/ניהול האסטרטגיה השיווקית